भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल

अस्पतालको नेतृत्व डा. विष्णुदत्त पौडेलले सम्हालेका थिए। तर राम्रो प्रशासनिक ज्ञान भएका उनीबाट खासै काम हुन नसकेको गुनासो कर्मचारीको छ।