ब्रेन ट्युमर

मस्तिष्कमा ट्युमर हुँदा शरीरमा यस्ता बदलाव देखिन्छन् : ब्रेन ट्युमरले– – शरीरलाई विभिन्न तरिकाले प्रभावित गर्छ । – खोपडीभित्र विभिन्न समस्याले दबाब पैदा हुन्छ । – सोच्न, सम्झिन, सुन्न तथा देख्नमा समस्या हुन्छ । जब मस्तिष्कका कोषहरूमा असामान्य वृद्धि हुन्छ, त्यसलाई ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमर विभिन्न प्रकारका...