बेनी अस्पताल

म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रभावित भएको छ।