बुद्धभूमि नगरपालिका

गाउँको तल्लो तहसम्म सरकारको स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वितरण गरिएको मोबाइल फोनले स्वास्थ्य सेवाका काममा प्रभावकारिता थपेको देखिएको छ । गाउँसम्म स्वास्थ्यका सन्देश हेल्थपोस्टसम्म जोड्ने उद्देश्यले कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले हेल्थपोस्टअन्तर्गतका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल फोन वितरण गरेको थियो । नगरभित्रका १० वटा स्वास्थ्यचौकीका १ सय ४१ जना...