फोक्सो

सिओपिडी दमको प्रमुख कारण धूमपान हो । धूमपान सिओपिडीको मुख्य कारण भए पनि यसका अन्य कारण पनि छन् । बढ्दो सहरीकरण, वायु प्रदूषण पनि सिओपिडीका कारण हुन् ।