प्राविधिक सचिव

बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेसँगै मन्त्रालयका लागि आवश्यक दरबन्दीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ। बागमती प्रदेशमा गठन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव पाउने भएको छ। योसँगै स्वास्थ्य प्राविधिकतर्फका कर्मचारी सचिव हुनेछन्। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव प्रशासनतर्फको दरबन्दी पठाइएको थियो। तर,...