प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्

  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्द्ले शैक्षि  क सत्र २०७८ र०७९ मा डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको निःशुल्क छात्रवृत्ति छनोटका लागि आवेदन फारम खुला गरेको छ । सिटिइभिटि परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयबाट सञ्चालन हुने डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र तहका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति छनोटका लागि आवेदन फारम खुला गरेको हो...