प्रभावकारी

प्रमाणहरू सीमित भएकाले प्रभावकारिता तथा आवश्यकता पुष्टि नहुँदै कोभिड खोप अपर्याप्त भएको बेलामा अतिरिक्त मात्रा दिन खर्च गरिएको विषय अहिले विवादित बनेको छ।