प्रदेश दुई

प्रदेश २ सरकारअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५७ जना स्वयमसेवक स्वास्थ्यकर्मीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश स्वयमसेवक सेवा अन्तर्गत काम गर्न चाहने व्यक्तिले दर्खास्त दिनसक्ने जनाएको छ। जनस्वास्थ्य अन्तर्गत हेल्थ असिस्टेनमा १३ जना, अहेवमा १६ जना, ल्याव असिस्टेन्टमा ९ जना, स्टाफ नर्समा ८ जना, अनमीमा ११ जना गरी...