पिसाब

पिसाब पोलेको बेला जति पानी पियो उति छिटो पोल्ने समस्या हराउँछ। यस्तो बेलामा पिसाबको रंगमा ध्यान दिनुपर्छ। सेतो र सफा रंगको छ भने पानी पर्याप्त पुगेको छ। यदि पहेँलो र मैलो रंगको छ भने पानी अझैं पुगेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ।