पित्तथैली

पित्तथैलीको शल्यक्रिया किन ? पछिल्लो समयमा पित्तथैलीमा रहेको ढुंगाका निम्ति गरिने शल्यक्रिया कोलेसिस्टेक्टोमी गर्ने संख्या बढ्दै गएको छ । मुख्य रूपमा कोलेसिस्टेक्टोमी शल्यक्रिया पित्तथैलीमा रहेको ढुंगा (गल स्टोन) का निम्ति गरिन्छ । यसबाहेक कहिलेकाहीँ पित्तथैलीमा पलाउने सानो मासु (गल ब्लाडर पोलिस) का निम्ति पनि गरिन्छ । पित्तथैलीको शल्यक्रिया जनरल...