पल्लवी बर्नवाल

भारतका स्कुल सेक्सबारे पढाउँदैनन्। त्यसोभए, सेक्स र सम्बन्धबारे बच्चालाई सम्झाउने जिम्मेवारी उनीहरूको आमा–बाबुमाथि आउँछ। सेक्स कोच पल्लवी बर्नाल प्रायः आमा–बाबुलाई नै थाहा हुँदैन कि सेक्सका बारे बच्चालाई के भन्नु छ। पछाडि फर्केर हेर्दा मेरो पारम्परिक भारतीय पालन पोषणले मलाई सेक्स कोच बन्ने आधार तयार गरिदिएको जस्तो लाग्छ। म माथि...