परीक्षा शुल्क

अन्डर ग्य्राजुयट (स्नातक तह) तहको नियमित परीक्षामा एक जना विद्यार्थी प्रतिवर्ष ९ हजार शुल्क लिनुपर्ने जनाएको छ। जबकि यसभन्दा अगाडी २ हजार ५ सय मात्रै थियो।