परिवार नियोजन

सुनौलो परिवार नेपाल र मेरी स्टोप्स नेपालले परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी सेवा तथा जानकारीका लागि नयाँ हेल्पलाइन कोड सुचारु गरेको छ। अब निःशुल्क परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी जानकारी चाहिएमा नि:शुल्क हेल्पलाइन नम्बर ११४३ मा सम्पर्क गर्न सकिने छ। हेल्पलाइन नम्बरले परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन...