पत्थरी

इन्डोस्कोप मुखबाट पसाएर पेटको बाटो हुँदै आन्द्रामा रहेको पित्तनलीको मुख वा खुलेको प्वालबाट भित्र छिराउन मिल्छ। त्यहाँ पुगेर विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर प्वालको मुख चौडा पारेर ढुङ्गा निकालिन्छ।