नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्

केही अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्वास्थ्य प्रयोगशालका रिपोर्टहरुमा विज्ञको अनुपस्थिमै स्क्यान गरेर हस्ताक्षरको प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले सूचना जारी गर्दै प्रयोगशालालगायतका रिपोर्टहरुमा स्क्यान गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग नगर्न पनि सचेत गराएको छ। अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरुलाई विज्ञता हासिल गरेका...