नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)

नेपाल चिकित्सक संघको पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन २०७८ ले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई परिमार्जन गर्दै चिकित्सक ऐनको विकास गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

1 2