नेपाल-काेरियामैत्री अस्पताल

नेपाल-कोरिया मैत्री अस्पतालले स्वीकृत नभएको भेन्टिलेटर प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ। ‘पाइला टेक्नोलोजी नेपाल’ ले बनाएको भेन्टिलेटर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोगमा ल्याएको हो। तर, यस भेन्टिलेटरको सफल परीक्षण नभएको कारणले मानव उपचारमा ल्याउन नहुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। भेन्टिलेटर प्रयोगको विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सुझाव टोली गठन भएको थियो।...