नेपाल आँखा अस्पताल

अस्पतालले छैटौँ तहमा आइटी अफिसर एकजना र पाँचौं तहमा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट लागि आवेदन माग गरिएको छ ।