नेपाली सेना

सैनिक कल्लाणकारी महानिर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी ५० भन्दा बढीको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ।