नुन

नेपालीले दैनिक मापदण्डभन्दा दोब्बर नुनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार दैनिक एकजनाले ५ ग्रामभन्दा कम नुन प्रयोग गनुपर्छ। तर, नेपालीले मापदण्डको दोब्बरसम्म नुनको प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। नेपालीहरूले प्रतिदिन औसतमा ९.१ ग्राम नुन प्रयोग गर्दै आएको पाइएको पोषण शाखाका प्रमुख केदार पराजुलीले बताए। ‘यसरी अधिक नुन खानाले एर्कातर्फ...