निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

कान्तिपुर जेनेरल तथा डेन्टल अस्पताल (केडिसि), बसुन्धारामा आजबाट निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सुरु भएको छ।