निर्देशिका

सरकारले एकीकृत एम्बुलेन्स तथा पुर्व अस्पताल सेवा संचालन निर्देशिका २०७७ खारेज गरेर ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। भर्खरै लागू भएको निर्देशिकामा पहिलोको निर्देशिकामा केही फरक गरिएको छ। पहिलो एम्बुलेन्सका लागि राजस्व छुट दिइएको थियो भने अब ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा पर्ने एम्बुलेन्सहरुका लागि मात्र स्वास्थ्य...