नियमित कार्यक्रम

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा ससर्त अनुदान तर्फ प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमका लागि मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमका लागि दिएको ससर्त अनुदान कहाँ कसरी के कति मात्रामा खर्च गर्न मिल्ने भन्ने बारेमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिएको छ। यस मार्ग दर्शनले प्रदेश...