निजी अस्पताल

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्न मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका कार्यालयलाई तोकेपनि अनुगमन गर्न नसक्दा निजी अस्पतालले मनोमानी गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेको ५१ शैयादेखि २०० शैयाका ८१ निजी अस्पतालहरु मध्य अधिकाशं अस्पतालहरुमा मापदण्ड अनुसार सेवा...