नर्सिङ

बेलायत जान चाहने श्रमिकले इन्टरनेसल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टममा ७ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने छ। नेपालले यसलाई ५ देखि बढीमा ६ सम्म झार्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ।

1 2 3