नक्कली डाक्टर

ठूला नाम चलेका अस्पतालमा पनि काउन्सिल वा परिषद्को दर्तामा चिकित्सकको उपलब्धि नभएका व्यक्तिले नै डाक्टरले लेखेर बिरामी जाँच्ने गरेको पाइन्छ।