दूरदृष्टि

एकदमै अँध्यारोमा हामी कुनै वस्तुलाई पनि देख्न सक्दैनौँ, किनकि कुनै चिज वा वस्तु देख्नका लागि प्रकाश चाहिन्छ । कुनै पनि वस्तुबाट परार्वतन भई आएका प्रकाशका किरणहरू हाम्रा आँखाका पारदर्शक भागका माध्यमले संकलित रूपमा केन्द्रीकृत (फोकस) भई हाम्रो आँखाको दृष्टि पर्दामा पुगी सो वस्तुको आकृति बन्दछ । दृष्टिपर्दामा भएका स्नायुहरूले...