दुर्घटना

उनको सवारी दुर्घटनामा परेर एक चिकित्सकको मृत्यु भएको हो।