दुर्गम

बिरामीलाई एक महिनादेखि ज्वरो खोकी लागिरहेको रहेछ। तौल पनि घट्दो क्रममा रहेछ। जोसुकै डाक्टरले पनि त्यस्ता लक्षण हुँदा टि.बि.(क्षयरोग) को शंका गर्न सजिलै सक्छ। त्यसको लागि मलाई सल्लाह माग्नुपर्ने जरुरी देखिनँ।