दीपकराज भट्ट

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा स्वास्थ्य विभागका अधिकृत दीपक भट्ट नियुक्त भएका छन्।