दाँत

भनिन्छ दाँत सुन्दरताको कडि हो । तपाई कस्तो खाद्यान्न खानुहुन्छ भन्नेकुरा तपाईको दाँतले झल्काउँछ भन्ने विश्वाश गरिन्छ ।