दाँत स्वास्थ्य

खानामा विशेष ध्यान पु¥याइएन भने दाँत नराम्ररी बिग्रन्छ। सुगरयुक्त स्न्याक्स तथा खानाले दाँतको क्षय गराउँछ साथै दाँतजन्य रोग लाग्दछ।