थाइरोइड

थाइराइड मानव शरीरमा हुने एक ग्रन्थि हो । यसले थाइरोक्सिन हर्माेन उत्पादन गर्छ । थाइराइड ग्रन्थिले टी३ र टी४ नामक हर्माेन उत्पादन गर्छ । शरीरमा मेटाबोलिजम अर्थात् खानालाई शक्तिमा परिणत गर्न थाइरोक्सिन हर्माेनको आवश्यकता पर्छ । थाइराइड ग्रन्थिमा समस्या देखिएमा थाइराइड भएको मानिन्छ । हर्माेनको मात्रा बढी हुनुलाई हाइपर...