तौल र मोटोपना

एउटै खाद्यान्नले पनि व्यक्तिको भोक, हर्मोन, अर्थात् क्यालोरी प्राप्तिमा समान प्रभाव रहन्छ भन्ने छैन ।