तीन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

तीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको सिफारिसका लागि उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका लागि १३, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा ९ र ९ जनाको नाम पहिलो चरणमा प्रकाशन गरेको छ। जसमा कणाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुपतिको लागि...