तलब भत्ता

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तलब, भत्ता, महंगी भत्ता, पोषाक, चार्डपर्व खर्च नपुगेको भए तुरून्तै विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भता लगायत अन्य सेवा सुविधा अपुग भएको भए तुरुन्तै विवरण...