डा. संगीता मिश्रा

दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामी स्याहार्दै आएको परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालमा जम्मा ६८ जनाको सरकारी दरबन्दी छ। यो २०६४ सालको दरवन्दी हो। अस्पताल प्रशासनका अनुसार ११ औं तहमा ८ जना, ९ र १० औं तहमा १७, ८ औं तहमा १२ जना चिकित्सकको सरकारी दरबन्दी छ। त्यसैगरी, नर्सिङतर्फ...