डा. श्यामराज उप्रेती

हामीले जुन लक्षित समूहलाई खोप दिँदै छौं, ती सबैले पाए कि पाएनन् भनेर यकीन गनुपर्दछ। खोप लिनको लागि को–को छुटे, ती कहाँ छन्, कसैलाई पनि जानकारी छैन।