डा. रमेश ढकाल

स्वाथ्यमन्त्री स्तरीय निर्णयले डा.ढकाललाई ३ दिन अगाडि विज्ञ सल्लाहाकारमा नियुक्त गरेको हो ।