डा. भगवान कोइराला

काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले आज बस्ने बैठकमा चिकित्सकको विवरणको सुरक्षाको अवस्था तथा भविष्यको योजनाको विषयमा छलफल हुने बताए।