डा. गणेश दंगाल

के हो फिस्टुला ? योनिमार्गबाट पिसाबथैली वा मलाशय वा दुवैमा खुल्ने अस्वाभाविक प्वाललाई फिस्टुला भनिन्छ । डेलिभरी व्यथा लामो हुन जाँदा बच्चाको टाउको योनिमार्गमा धेरै समयसम्म रहन्छ र टाउकोले थिचेको योनिमार्गको भागमा रक्तसञ्चार बन्द हुन्छ । रक्तसञ्चार बन्द भएको भाग मर्छ । उक्त भागको कमलो मासु मरेपछि त्यहाँ प्वाल...