डा. अनुप सुवेदी

ओमिक्रोन देखिएपछि त त्यस्तो लहर झन चाँडो आउने र डेल्टामात्रको लहर भन्दा ठूलो हुने पनि सुनिश्चित भएको छ।