जलवायु

नेपालमा आएको यो विपत्ति नयाँ होइन। तर, त्यसका स्वरूपहरू फरक हुन थालेका छन्। जस्तो कि वर्षा नै एकदमै कम हुने मनाङजस्तो ठाउँमा वर्षौंसम्म नदेखिएको बाढी आयो।