चेतावनी

बागमती प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरिएको छ।  प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय गठन गरेसँगै मन्त्रालयका लागि आवश्यक दरबन्दीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले सचिवका लागि प्रशासन तर्फको सचिव राख्न नहुने र अन्य पदमा पनि चिकित्सकको दरबन्दी राख्नु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवा तर्फका कर्मचारीले विरोध गरेका...