चिकित्सा शिक्षा

आयोगले भर्ना हुनुपूर्व एकीकृत प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) लिन्छ। परीक्षापछि पास भएका विद्यार्थीहरुलाई आयोगले छानेर पठाउँछ। विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको हो। तर, केयू आयोगको नियमविपरीत गएको छ।

1 2