चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधन

  राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली (पहिलो संशोधन) भएको जनाएको छ। जसमा प्राविधिक कार्यक्रम स्तरोउन्नित (अप्रगेड) गर्ने वा हटाउने, सिट संख्या निर्धारण तथा विद्यार्थी छनोट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, दुर्गम क्षेत्रमा...