चिकित्सा छात्रवृत्ति

स्वास्थ्य सेवा विभागले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले प्रदेशस्थितका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आधारभूत अस्पतालमा कम्तिमा पनि एक जना हुने गरी खटाउन निर्देशन दिएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिक २०७१ बमोजिम चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थित रुपमा खटाउन लागिएको पत्रमा उल्लेख छ।...