चिकित्साशिक्षा नियमावली

आदरणीय चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू एवं अग्रज सर, म्याडम, हालसालै पारित चिकित्सा शिक्षा नियमावली पढ्ने अवसर पाएँ। जानेर वा नजानेर केही गम्भीर त्रुटिहरू उक्त नियमावलीमा समाविष्ट भएकाले लामो समय र संघर्षपछि पारित भएको नियमावली भनेर मात्र सन्तोष र खुसी मान्न मिल्ने अवस्था देखिनँ। लामो समयदेखिको चिकित्सा शिक्षा अभियानको एउटा...