चिकित्साशिक्षा ऐन

साउन १२- ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट जारी नियमावलीले सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिका लागि छुट्याइएको ४० प्रतिशत सिटका लागि नियमावलीमै उल्लेख भएका विषयलाई लिएर पनि चिकित्सकमाझ अलमल उत्पन्न भएको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्ने नियमावलीकै व्यवस्था एक्लैले कतिपय विषयलाई पूर्ण स्पष्ट...